Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

woodwork [ˈwʊdwɜ:k]substbyggn. träverk, timmerverk; snickerier, träarbetencome out of the woodwork våga visa sig, börja göra sig påmindsnickeri; spec. skol. träslöjd
© NE Nationalencyklopedin AB