Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

wolf [wʊlf] (pl. wolves)substskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasvarga wolf in sheep’s clothing en ulv i fåraklädera lone wolf en ensamvargcry wolf ge falskt alarmkeep the wolf from the door hålla nöden (svälten) från dörren
[wʊlf]verbwolf el. wolf down glufsa i sig
wolf cub [ˈwʊlfkʌb]substvargunge
wolf hound [ˈwʊlfhaʊnd]substvarghund
wolf pack [ˈwʊlfpæk]substvargflock, vargskock
wolves [wʊlvz]subst plav wolf
lone [ləʊn]adjektiv   ((endast före subst.)) ensam <a lone wolf>, enslig
© NE Nationalencyklopedin AB