Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

withstand [wɪðˈstænd] (withstood withstood)verbmotstå, stå emot <withstand an attack>, tåla <withstand hard wear>, uthärda <withstand heat, withstand pain>
withstood [wɪðˈstʊd]imperf. o. perf. p. av withstand
© NE Nationalencyklopedin AB