Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

within [wɪˈðɪn]preposition (i rumsuttryck) inom <within the city>, inuti, inne i, i, innanförbe within doors vara inomhus, vara innefrom within inifrån <from within the house> (i tidsuttryck)within the space of inom loppet avwithin the last half hour för mindre än en halvtimme sedan
[wɪˈðɪn]adverbinuti, innanför, innefrom within inifråninom sig
earshot [ˈɪəʃɒt]substwithin earshot inom hörhåll
striking [ˈstraɪkɪŋ]adjektivslående, påfallande, markant <a striking likeness>within striking distance inom skotthållwe are within striking distance of a peace agreement vi har ett fredsavtal inom räckhåll
4 bound [baʊnd]substpl. bounds gräns, gränserout of bounds spec. skol. el. mil. förbjudet område, på förbjudet områdekeep within bounds hålla måttan
[baʊnd]verbbegränsa
door [dɔ:]substdörr; port; ingånganswer the door gå och öppnathe car is at the door bilen är framkördbe at death’s door ligga för dödenout of doors utomhuswithin doors inomhuslucka
reach [ri:tʃ]verbsträckareach out for el. reach for sträcka sig efterräcka, ge, räcka; nå upp till; komma (nå) fram tillreach a decision komma fram till ett beslutas far as the eye can reach så långt ögat når
[ri:tʃ]substräckvidd t.ex. boxaresout of reach utom räckhåll <of sb för ngn>within reach inom räckhåll <of sb för ngn>within easy reach of the station på bekvämt avstånd från stationen
inch [ɪntʃ]substtum 2,54 cmevery inch a gentleman en gentleman ut i fingerspetsarnagive her an inch and she’ll take a mile om man ger henne ett finger så tar hon hela handenI don’t trust him an inch jag litar inte ett dugg på honomwithin an inch of death mycket nära döden
reason [ˈri:zn]substskäl, anledning, grundthe reason why skälet tillförnuftthere is some reason in that det verkar rimligtit stands to reason det är självklartgive the reason for motiverashe complains, and with reason hon klagar och det med rättaprices are within reason priserna är rimliga
[ˈri:zn]verbresonera, resonera som så
grasp [grɑ:sp]verbfatta tag i, gripagripa om, hålla fastfatta, begripa <grasp the point>
[grɑ:sp]substgrepp, tagbeyond my grasp utom räckhåll för migwithin my grasp inom räckhåll för miguppfattning, förståelsehave a good grasp of the subject ha ett bra grepp om ämnet
hearing [ˈhɪərɪŋ]substhörselbe hard of hearing höra dåligtin sb’s hearing i ngns närvaro, så att ngn hörwithin hearing inom hörhållout of hearing utom hörhållförhörgain a hearing vinna gehörgive sb a fair hearing ge ngn en chans att försvara sig
© NE Nationalencyklopedin AB