Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

withdraw [wɪðˈdrɔ:] (withdrew withdrawn)verbdra bort, dra tillbaka <withdraw troops from a position>; avlägsna, ta bort <from från, ur>withdraw an accusation ta tillbaka en anklagelsedra sig tillbaka, avlägsna sig <he withdrew for a moment>; dra sig undan, dra sig ur; träda tillbaka <withdraw in favour of a younger candidate>ta utwithdraw money from the bank ta ut pengar på banken
withdrew [wɪðˈdru:]imperf. av withdraw
withdrawn [wɪðˈdrɔ:n]skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. ipa-group saknasperf. p. av withdraw
[wɪðˈdrɔ:n]adjektivom person tillbakadragen, inåtvänd, reserverada withdrawn life ett tillbakadraget liv
© NE Nationalencyklopedin AB