Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

withdraw [wɪðˈdrɔ:, wɪθˈd-] (withdrew withdrawn)transitivt verbdra tillbaka <withdraw troops from a position>, dra bort (undan, ifrån) <withdraw the curtains>, dra till sig <withdraw one's hand>avlägsna, ta bort <from från, ur>; dra in <withdraw dirty banknotes>withdraw one's name from a list stryka sitt namn på (från) en listaupphäva <withdraw a prohibition>, återkalla <withdraw an order>, återta, ta tillbaka <withdraw a statement>ta ut <withdraw money from (från, på) the bank>
intransitivt verbdra sig tillbaka äv. bildl. <our troops had to withdraw, withdraw to one's room>, avlägsna (isolera) sig, gå avsides; dra sig undan äv. bildl.; dra sig ur [det] <you cannot withdraw now>; ta tillbaka det (vad man sagt) <he refused to withdraw>
withdrew [wɪðˈdru:]imperf. av withdraw
withdrawal [wɪðˈdrɔ:(ə)l, wɪθˈd-]substantiv[penning]uttag från banktillbakadragande, avlägsnande etc.; jfr withdrawupphävande, återkallande etc.; jfr withdrawutträde, utträdande <withdrawal from (ur) an association>, tillbakaträdande, avgång; försvinnande <withdrawal from public (social) life>; mil. återtågmed. abstinens, avvänjning
withdrawn [wɪðˈdrɔ:n, wɪθˈd-]perf. p. av withdrawadjektivbildl. tillbakadragen, inåtvänd, reserverad <a withdrawn manner, a withdrawn person>; isolerad, avskild <a withdrawn community>a withdrawn life ett tillbakadraget (isolerat) liv
circulation [ˌsɜ:kjʊˈleɪʃ(ə)n]substantivcirkulation; omloppthe circulation of the blood blodomloppethave a poor circulation ha dålig [blod]cirkulationwithdraw from circulation dra in, ta ur cirkulation[en]be back in circulation vara i farten igenbe in circulation vara i omlopp (cirkulation)be out of circulation tillfälligt vara borta [från alla sina normala aktiviteter]avsättning; omsättning, spridning <circulation of books>; upplaga av tidning <a big circulation>
custom [ˈkʌstəm]substantivsed[vänja], bruk, vana <do not be a slave to (under) custom>; skick och bruk; kutym, praxisit has become the custom for people to… det har blivit vanligt [bland folk] att…jur. gammal hävd, sedvana, handelsbrukhand. a)give one's custom to bli kund hoswe should very much like to have your custom vi skulle välkomna er som kundwithdraw one's custom from sluta upp att handla hos (i) b) kundkrets, kunder
adjektivvanl. amer. gjord på beställning; beställnings- <custom tailors>custom clothes skräddarsydda (måttbeställda) kläder
shell [ʃel]substantivhårt skal; musselskal, mussla; snäckskal, snäcka; snigels hus[ärt]skida, [ärt]balja; bot. hylsabildl. skal; yttre sken, yttre skal <a mere shell of religion>withdraw (retreat) into one's shell dra (sluta) sig inom sitt skalcome out of one's shell krypa ur sitt skal[byggnads]stomme, skrov, skelettonly the shell of the building is left äv. endast ytterväggarna av huset står kvarmil. a) granat b) patron, patronhylsa
transitivt verbskala, rensa <shell shrimps>, sprita <shell peas>, ta ut ur skalet <shell mussels>mil. bombardera, beskjuta [med granater]vard.shell out punga ut med <shell out money>
intransitivt verbsläppa skaletshell easily äv. vara lätt att skala etc.; jfr shellovanvard.shell out punga ut med pengar
© NE Nationalencyklopedin AB