Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

wireless [ˈwaɪələs]adjektivwireless telegraphy trådlös telegrafi
[ˈwaɪələs]subståld. radioapparat
operator [ˈɒpəreɪtə]substoperator!på t.ex. hotell a) hallå!; fröken! b) växeln!telephone operator växeltelefonistwireless operator radiotelegrafistmed. kirurgaktör på börsen
© NE Nationalencyklopedin AB