Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

winner [ˈwɪnə]substvinnare, segrarevard. succé, fullträff
sure-fire [ˈʃʊəˌfaɪə]adjektivvard. bergsäker <a sure-fire winner>
3 tip [tɪp] (-pp-)verbvard.1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasge dricks till, ge dricks2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknastippa <tip the winner>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasge en vink, tipsatip sb off tipsa ngn
[tɪp]substdricksvard. vink, tipstake my tip! lyd mitt råd!
spot [spɒt]substfläckspot remover fläckurtagningsmedelprick på tärning, kort m.m.finne, blemmaplats, ställe <a lovely spot>; punkttender spot öm punktspot fine ungefär ordningsbotbe in a tight spot vard. vara i knipahave a soft spot for vara svag föron the spot på platsen, på ort och ställe; på stället, på fläcken <act on the spot>droppe, stänk <spots of rain>a spot of bother lite trassela spot of lunch lite lunchspot cash kontant betalning vid leverans
[spɒt] (-tt-)
verbthe floor was spotted with paint det var fullt med fläckar på golvetfå syn på, känna igen, upptäckaspot talent upptäcka begåvningspot the winner tippa vem som vinner
1 pick [pɪk]verbplocka <pick flowers>peta <pick one’s teeth>, pilla påpick at one’s food peta i matenpick a lock dyrka upp ett låspick one’s nose peta sig i näsanpick sb’s pocket stjäla ur ngns fickaplocka sönder, riva sönderpick to pieces plocka sönder, riva sönderhacka hål i (på)they always pick on him el. they are always picking on him vard. de hackar alltid på honom, de hoppar alltid på honomvälja ut, plocka utpick and choose välja och vrakapick holes in finna fel ipick a quarrel söka grälpick sides välja lagpick the winner satsa på rätt häst
[pɪk]verb [pɪk]substval något utvaltthe pick det bästa, eliten (med adv. o. prep.)pick outvälja, plocka utpick upplocka upplägga sig till med <pick up a bad habit>hämta <I’ll pick you up at 9 o’clock>krya på sig, repa sigpick up courage repa modfånga upp; ta in, få in <pick up a radio station>
© NE Nationalencyklopedin AB