Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

wink [wɪŋk]intransitivt verbblinkawink at sb blinka åt ngnwink at sth bildl. blunda för ngt, se genom fingrarna med ngtbefore you could wink innan man hann blinka (visste ordet av)blinka <a lighthouse was winking in the far distance>, blänka ˈtill <a light suddenly winked>
transitivt verbblinka med
substantivblink; blinkningin a wink på ett ögonblick, i en handvändning, i ett hujblundI couldn't get a wink of sleep jag fick inte en blund i ögonenforty winks vard. en liten [tupp]lurbildl.,tip sb the wink vard. tipsa ngn, ge ngn ett tips
nod [nɒd]intransitivt verbnicka <to, at åt, till>nicka till, halvsova, [sitta och] sovanod off vard. slumra till, nicka till
transitivt verbnicka mednod one's head nickanickanod approval nicka bifallnod assent nicka samtycke
substantivnick <a nod of (med, på) the head>, nickning äv. av sömnigheta nod is as good as a wink to him han förstår vinkentupplur, lur
© NE Nationalencyklopedin AB