Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

wink [wɪŋk]verbblinka, blinka medwink at sb blinka åt ngn; ögonflörta med ngnwink at sth blunda för ngt, se genom fingrarna med ngt
[wɪŋk]substblink, blinkningblund <I didn’t sleep a wink last night>I couldn’t get a wink of sleep jag fick inte en blund i ögonenforty winks vard. en liten tupplur
© NE Nationalencyklopedin AB