Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

wine [waɪn]substvin
[waɪn]verbwine and dine äta och dricka, festawine and dine sb bjuda ngn på en god middag
wine cellar [ˈwaɪnˌselə]substvinkällare
wine-grower [ˈwaɪnˌgrəʊə]substvinodlare
wine merchant [ˈwaɪnˌmɜ:tʃənt]substvinhandlare
wine-taster [ˈwaɪnˌteɪstə]substvinprovare
wine bottle [ˈwaɪnˌbɒtl]substvinflaska
port wine [ˌpɔ:tˈwaɪn]substportvin
wine-vinegar [ˈwaɪnˌvɪnɪgə]substvinättika, vinäger
fortify [ˈfɔ:tɪfaɪ]verbmil. befästaförstärkafortified wine starkvin
vat [væt]subststort fat <a wine vat>; kar
© NE Nationalencyklopedin AB