Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

window [ˈwɪndəʊ]substfönster ruta el. på kuvert, skyltfönsterwindow of opportunity lägligt tillfälle
window-cleaner [ˈwɪndəʊˌkli:nə]substfönsterputsare
window ledge [ˈwɪndəʊledʒ]substfönsterbleck
window frame [ˈwɪndəʊfreɪm]substfönsterkarm
show window [ˈʃəʊˌwɪndəʊ]substskyltfönster
window envelope [ˈwɪndəʊˌenvələʊp]substfönsterkuvert
window display [ˈwɪndəʊdɪˌspleɪ]substfönsterskyltning
window sash [ˈwɪndəʊsæʃ]substfönsterbåge
window-dressing [ˈwɪndəʊˌdresɪŋ]substfönsterskyltning, fönsterdekorering
window box [ˈwɪndəʊbɒks]substfönsterlåda, balkonglåda för växter
© NE Nationalencyklopedin AB