Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

wild [waɪld]adjektivvild, förvildadwild beast vilddjursow one’s wild oats så sin vildhavre, rasa utursinnig, rasandevild, uppsluppen <a wild party>vettlös <wild talk>, vanvettig <a wild idea>, vild <wild schemes>
[waɪld]adverb och adjektiv (med verb)vilt <grow wild>run wild a) växa vilt, förvildas; leva i vilt tillstånd b) springa omkring vind för våg <the children are allowed to run wild> c) skena, löpa amok
[waɪld]substpl. wilds vildmark, obygd, ödemark
wild goose [ˌwaɪldˈgu:s] (pl. wild geese)substvildgås
wild-goose [ˌwaɪldˈgu:s]adjektiva wild-goose chase ett lönlöst (hopplöst) företagbe sent on a wild-goose chase skickas ut förgäves
boar [bɔ:]substgaltwild boar vildsvin
strawberry [ˈstrɔ:bərɪ]substjordgubbewild strawberry skogssmultron, smultron
pansyˈpænzɪsubstblomma penséwild pansy styvmorsviolngt åld. sl. (neds.) fikus, bögvard. mes
sanctuary [ˈsæŋktjʊərɪ]substasyl, fristadtake sanctuary söka sin tillflyktwild life sanctuary djurreservat
duck [dʌk]substanka; and <wild duck>
[dʌk]verbdyka ned o. snabbt komma upp igen, doppa sigböja sig hastigt, ducka
© NE Nationalencyklopedin AB