Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

wield [wi:ld]transitivt verb[ut]öva <wield control, wield great influence over>wield power utöva makthantera <wield an axe>, sköta, använda, bruka, svinga <wield a weapon>wield the pen föra pennanwield the sword svinga svärdet
© NE Nationalencyklopedin AB