Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

wide-screen [ˈwaɪdskri:n]adjektivwide-screen film vidfilm
wide [waɪd]adjektivvid, vidsträckt, vittomfattande <wide interests>; stor <wide experience>, rik, omfattandewide screen vidfilmsdukthe wide world stora vida världenbred <a wide river>
[waɪd]adverbvida omkring; vitt; långt <of från>; långt bredvidfall wide of the mark a) falla långt vid sidan, gå fel, missa <the shot went wide> b) vara ett slag i luftenwide apart vitt skilda, långt ifrån varandra; utbreddaarms wide apart med utbredda armarwide awake klarvakenwide open vidöppen, på vid gavelwith eyes wide open med uppspärrade ögonhe left himself wide open han gav en blotta på sig
© NE Nationalencyklopedin AB