Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

why [waɪ]adverb (frågande) varförwhy don’t I come and pick you up? ska jag inte komma och hämta dig?why ever did he do that? varför i all världen gjorde han det? (relativt) varför <why I mention this is because…>; därför <that is why I like him>; till att <the reason why he did it>so that is why! jaså, det är därför!
[waɪ]interjektiont.ex. förvånat, indignerat, protesterande men…ju <don’t you know? why, it’s in today’s paper>, nej men <why, I believe I’ve been asleep>, ja men <why, it’s quite easy>t.ex. bedyrande, bekräftande ja, jowhy, no! nej då!, nej visst inte!why, of course jovisst!why, yes! oh ja!, javisst!, jovisst!ja…då <if that won’t do, why, we must try something else>
incidentallyˌɪnsɪˈdentəlɪadverbtillfälligtvis, i förbigåendeförresten <incidentally why were you late?>
reason [ˈri:zn]substskäl, anledning, grundthe reason why skälet tillförnuftthere is some reason in that det verkar rimligtit stands to reason det är självklartgive the reason for motiverashe complains, and with reason hon klagar och det med rättaprices are within reason priserna är rimliga
[ˈri:zn]verbresonera, resonera som så
earth [ɜ:θ]substjord; mark <fall to the earth>the Earth planeten jordenit costs the earth vard. det kostar skjortanhow on earth…? hur i all världen…?what on earth…? vad i all världen…?why on earth…? varför i all världen…?this place looks like nothing on earth vad här ser ut!mull, myllajakt. lya, kularun to earth el. go to earth om t.ex. räv gå under, gå i grytelektr. jord, jordledning
[ɜ:θ]verbelektr. jorda
© NE Nationalencyklopedin AB