Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

whole milk [ˌhəʊlˈmɪlk]substantivhelmjölk, oskummad mjölk
stir [stɜ:]transitivt verbröra, sätta i rörelse; bildl. äv. väcka <stir a controversy>he didn't stir a finger ⁅to help me⁆ han rörde inte ett finger (en fena)…⁅a breeze⁆ stirred the lake …krusade sjöna faint smile stirred her lips ett svagt leende lekte kring hennes läpparstir oneself sätta i gång, rycka upp sigröra, vispa <stir an omelette>, röra i, röra om i <stir the fire, stir the porridge>; röra ned (i) <stir milk into a cake mixture>
intransitivt verbröra sig <not a leaf stirred>, [börja] röra på sig; vaknabe stirring vara i rörelse (farten); vara på benenhe never stirred out of the house han gick aldrig ut
substantivomrör[n]ing; omskakninggive the fire a stir! rör om i elden ett tag!rörelse; liv och rörelseuppståndelsemake a great stir ställa till stor uppståndelsetransitivt verbmed adv.:stir uphetsa upp, egga upp, få att resa sig <stir up the people>, väcka <stir up curiosity, stir up interest>⁅be quiet!⁆ you're stirring up the whole house …du väcker hela huset
anstifta, sätta i gång, få att blossa upp <stir up a revolt>, ställa till <stir up trouble (bråk)>röra upp, virvla upp <stir up dust>; röra om väl
wipe [waɪp]transitivt verb (se äv. wipe)torka [av]; torka (stryka) bort, sudda utwipe one's eyes torka tårarnawipe one's feet torka [sig om] fötternawipe the floor with sb vard. sopa golvet (banan) med ngnwipe one's shoes torka av skorna, torka av sig om fötternawipe the slate clean, bildl.se under slatetorka med <wipe a cloth over the table>bildl. sudda ut <wipe a memory from one's mind>radera <wipe a tape>
intransitivt verb (se äv. wipe); torka; gnida
substantiv[av]torkninggive sth a wipe torka av ngttork[lapp], våtservetttransitivt verb och intransitivt verbmed adv. el. prep.:wipe awaytorka bortwipe downtorka ren (av)wipe offtorka bort; torka av; stryka (sudda) ututplånawipe off a debt göra sig kvitt en skuldwipe that grin (smile) off your face! vard. lägg av med det där flinet!wipe sth off the face of the earth el. wipe sth off the map totalförstöra ngt, radera ut ngtwipe outtorka ur; torka bort, gnida ur <wipe out a stain>, stryka (sudda) ututplåna, rentvå sig från <wipe out an insult>wipe out a debt göra sig kvitt en skuldförinta <the whole army was wiped out>, utplåna, utrota <wipe out crime>göra helt slut (utmattad)wipe uptorka upp <wipe up spilt milk>; torka <wipe up the dishes>
© NE Nationalencyklopedin AB