Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

whiteboard [ˈwaɪtbɔ:d]substwhiteboard skrivtavla
wipe [waɪp]verbtorka, torka av <wipe the dishes>; torka bort, sudda ut <wipe sth off the blackboard>; gnidawipe one’s eyes torka tårarnawipe one’s face torka sig i ansiktetwipe one’s feet torka sig om fötternawipe the floor with sb vard. sopa golvet med ngnwipe one’s shoes torka av skorna
[waɪp]verb [waɪp]substavtorkninggive sth a wipe torka av ngt. (med adv. o. prep.)wipe awaytorka bortwipe downtorka ren, torka avwipe offtorka av, stryka ut, sudda ut <wipe off sth from the whiteboard>utplånawipe off a debt göra sig kvitt en skuldwipe sth off the face of the earth el. wipe sth off the map totalförstöra ngtwipe outtorka ur <wipe out a jug>, torka bort, gnida ur <wipe out a stain>; stryka ut, sudda ut <wipe sth out from the blackboard>wipe out a debt göra sig kvitt en skuldtillintetgöra, förinta <the whole army was wiped out>; utplåna, utrota <wipe out crime>wipe uptorka upp; torka <wipe up the dishes>
© NE Nationalencyklopedin AB