Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

white-tie [ˌwaɪtˈtaɪ]adjektivfrack- <white-tie dinner>white-tie occasion el. white-tie affair fracktillställning
white [waɪt]adjektivvit, vitblek, blekwhite coffee kaffe med mjölk (grädde)white flag vit flagga, parlamentärflaggawhite frost rimfrostwhite heat vitvärme, vitglödgadher anger was at white heat hon var kokade av vredework at white heat arbeta för högtryckthe White House Vita huset den amerikanske presidentens residens i Washingtonwhite lie vit lögn, from lögnit’s a white elephant det kostar mer än det smakar, det är en dyr lyxwhite tie a) vit rosett, vit fluga b) frack <come in a white tie>white wine vitt vin, vitvin
[waɪt]substvittvitthe whites de vita, den vita rasenvitathe white of an egg en äggvitathe white of the eye ögonvitan, vitögat
© NE Nationalencyklopedin AB