Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

whiff [wɪf]substantivpust <whiff of wind>, fläkt, puffa whiff of fresh air bildl. en frisk fläktlukt, doft; stank
skew-whiff [ˌskju:ˈwɪf]adjektiv och adverbvard. skev[t], på sned
© NE Nationalencyklopedin AB