Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

whichever [wɪtʃˈevə]pronomenvilken…än <whichever road you take, you will go wrong>, vilkendera…än; vilken…som än; den, den som <take whichever you like best>whichever…? vilken i all världen…?, vem i all världen…?
© NE Nationalencyklopedin AB