Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

weather [ˈweðə]substantivväder, väderlekfine weather vackert (fint) väderrough weather hårt väder; ruskväder, regn och ruskwet weather regnväder; fuktig väderlekwhat awful weather! vilket gräsligt väder!weather permitting (förk.WP) om vädret tillåter [det]make heavy weather of ⁅the simplest task⁆ bildl. göra mycket väsen av…change of weather el. change in the weather omslag i vädret, väderomslagin all weathers el. in any weather i alla väder, i ur och skurunder the weathervard. a) vissen, krasslig b) amer. äv. bakfull; onykterattr. väder- <a weather satellite>; se äv. sammansättn. nedanradio.,TV. etc.the weather vard. vädret väderprognos
transitivt verb a) [luft]torka <weather wood>; utsätta för väder och vind b) få att vittra [sönder]perf. p. weathered förvittrad, [sönder]vittrad <weathered limestone>, som har vittrat (nötts)sjö.el.bildl. rida ut <weather a storm>; bildl. äv. klara [sig igenom], komma igenom, överleva <weather a crisis>
intransitivt verbvittra [sönder]; nötas av väder och vind, bli medfaren (skamfilad) av väder och vindstå (bibehålla) sig, stå emot <weather better, weather well>
weather bulletin [ˈweðəˌbʊlətɪn]substantivväderrapport
weather forecaster [ˈweðəˌfɔ:kɑ:stə]substantivmeteorolog
weather centre [ˈweðəˌsentə]substantivvädertjänst
weather forecast [ˈweðəˌfɔ:kɑ:st]substantivväderrapport, väderutsikter, väderprognos
weather-beaten [ˈweðəˌbi:tn]adjektivväderbiten, barkad <a weather-beaten face>; härjad av väder och vind
weather-strip [ˈweðəstrɪp]substantivtätningslist för fönster o.d.
fair-weather friend [ˈfeəˌweðəfrend]substantivvän i medgång
forecaster [ˈfɔ:ˌkɑ:stə]substantivweather forecaster meteorologprognosmakare
bulletin [ˈbʊlətɪn]substantivbulletin; rapport <weather bulletin>
© NE Nationalencyklopedin AB