Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

weather [ˈweðə]substväder, väderlekwet weather regnvädermake heavy weather of the simplest task göra mycket väsen av den enklaste uppgiftunder the weather vard. vissen, krassligweather forecast väderrapport, väderprognos
[ˈweðə]verbsjö. rida ut <weather a storm>, klara, överleva <weather a crisis>
weather-beaten [ˈweðəˌbi:tn]adjektivväderbiten <a weather-beaten face>
wonderful [ˈwʌndəfʊl]adjektivunderbar <wonderful weather>, fantastisk
parky [ˈpɑ:kɪ]adjektivvard. kylig <parky air, parky weather>
variable [ˈveərɪəbl]adjektivväxlande <variable winds>, varierande <variable standards>, föränderligvariable weather ostadigt väder
forecast [ˈfɔ:kɑ:st] (forecast forecast el. forecasted forecasted)verbskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasförutse, förutsäga
[ˈfɔ:kɑ:st]substprognosweather forecast väderrapport
nasty [ˈnɑ:stɪ]adjektivotäck, äckligelak, stygg, dum <to mot>ruskig <nasty weather>
chart [tʃɑ:t]substdiagramkarta <weather chart>chart el. wall chart väggplanschsjökort
[tʃɑ:t]verbkartlägga
unsettled [ˌʌnˈsetld]adjektivorolig, osäker, ostadig <unsettled weather>, instabilobetald, inte avvecklad <unsettled debts>
rotten [ˈrɒtn]adjektivrutten, skämdvard. urusel <rotten weather>, vissen <feel rotten>what rotten luck! en sån förbaskad otur!
© NE Nationalencyklopedin AB