Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

wealthwelθsubstrikedom, rikedomar, förmögenhet; välstånda man of wealth en förmögen mana wealth of experience mycket stor erfarenheta wealth of examples en stor mängd exempel
untold [ˌʌnˈtəʊld]adjektivomätlig <untold wealth>
flourishˈflʌrɪʃverbblomstra; florerasvänga, svinga <flourish a sword>lysa med <flourish one’s wealth>
ˈflʌrɪʃsubstsnirkel, slängelegant sväng, elegant rörelse
© NE Nationalencyklopedin AB