Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

weakness [ˈwi:knəs]substsvaghet <of, in i; for för>; klenhet, svag sida, bristhave a weakness for vara svag för, ha en svaghet för <Vincent has a weakness for chocolate>in a moment of weakness i ett svagt ögonblick
© NE Nationalencyklopedin AB