Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

we [wi:, obetonat ] (objektsform us)pronomenviman <we say ʻplease’ in English>
we’d [wi:d]= we had, we would, we should
we’ll [wi:l]= we will, we shall
we’ve [wi:v]= we have
we’re [wɪə]= we are
ourselves [ˌaʊəˈselvz]pronomenoss <we amused ourselves>, oss själva <we can take care of ourselves>, själva <we made that mistake ourselves>
quits [kwɪts]adjektivkvitt <we are quits now>
undersigned [ˈʌndəsaɪnd] (pl. lika)substundertecknadwe, the undersigned, hereby certify undertecknade intygar härmed
halfway [ˌhɑ:fˈweɪ]adjektivsom ligger halvvägs <halfway point>
[ˌhɑ:fˈweɪ]adverbhalvvägs <we have gone halfway>
are [ɑ:, obetonat ə]they/we/you are de/vi/du (ni) är; se vidare be
© NE Nationalencyklopedin AB