Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

water [ˈwɔ:tə]substvattenpl. waters a) vatten, vattenmassor b) farvatten <in British waters>body of water vattenmassatable water bordsvattenwater on the knee med. vatten i knätspend money like water ösa ut pengardrink the waters el. take the waters dricka brunnpass water kasta vatten, urineratake in water ta in vatten, läckakeep one’s head above water hålla sig flytande
[ˈwɔ:tə]verbvattna, bevattnawater down a) spä, spä ut b) göra urvattnadwatered down utspädd, urvattnadvattra <watered silk>vattna sig, vattnasit made his mouth water det vattnades i munnen på honomrinna, tåras <the smoke made my eyes water>
© NE Nationalencyklopedin AB