Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

waste [weɪst]adjektivöde, ödsliglay waste ödelägga, skövlalie waste ligga ödeavfalls- <waste products>waste paper pappersavfall
[weɪst]verbslösa, slösa bort, förspilla <in, over , med>; slösa medwaste not, want not ordspr. den som spar han harwaste one’s breath tala för döva öronwaste sb’s time slösa bort ngns dyrbara tidwaste time spec. sport. maskaförslösas, gå till spilloförsumma, försitta <waste an opportunity>waste away om person tyna ava body wasted by disease en kropp tärd (härjad) av sjukdom
[weɪst]substslöseri <of med>it’s a waste of breath det är att tala för döva örona waste of time bortkastad tid, slöseri med tidgo to waste el. run to waste gå till spilloavfallcotton waste trasselödemark
waste-paper basket [ˌweɪstˈpeɪpəˌbɑ:skɪt]substpapperskorg
wastebasket [ˈweɪstˌbɑ:skɪt]substamer.,se waste-paper basket
© NE Nationalencyklopedin AB