Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

was [wɒz, obetonat wəz]I was jag varhe/she/it was han/hon/den/det var; se vidare be
wasn’t [ˈwɒznt]= was not
besiege [bɪˈsi:dʒ]verbbelägrabombardera <she was besieged with questions>
disallowˌdɪsəˈlaʊverbunderkänna <the goal was disallowed>, förklara ogiltig
aback [əˈbæk]adverbI was taken aback jag blev häpen
avoidable [əˈvɔɪdəbl]adjektivit was avoidable det hade kunnat undvikas
crippled [ˈkrɪpld]adjektivlam, lyttlamslagen <the economy was crippled>
teem [ti:m]verbvimla, myllra, krylla <with av>it was teeming with rain el. it was teeming regnet vräkte ned
timing [ˈtaɪmɪŋ]substval av tidpunkt <the President’s timing was excellent>, tajming äv. sport.the timing was perfect a) tidpunkten var utmärkt vald b) allting klaffade perfekttidtagning
disappointing [ˌdɪsəˈpɔɪntɪŋ]adjektivnedslåendeit was disappointing det var en besvikelse
© NE Nationalencyklopedin AB