Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

warning [ˈwɔ:nɪŋ]substvarningförvarning <of om>give sb a fair warning varna ngn i tid, varsko ngn i tid
air-raid [ˈeəreɪd]substflygräd, flyganfallair-raid warning flyglarm
disregard [ˌdɪsrɪˈgɑ:d]verbignorera, nonchalera <disregard a warning>, åsidosätta <disregard sb’s wishes>
[ˌdɪsrɪˈgɑ:d]substignorerande, nonchalerande, åsidosättande
heed [hi:d]verbbry sig om <heed a warning>
[hi:d]substpay heed to ta hänsyn tilltake heed ta sig i akt
2 fair [feə]adjektivrättvis, just <to, on mot>; skälig, rimligfair and square öppen och ärligfair enough! okej!, bra!fair play fair play, rent spelgive sth a fair trial pröva ngt ordentligtgive sb a fair warning varna ngn i tidganska stor <a fair number, a fair chance>, ganska bra; rimlig <fair prices>fair weather uppehållsvädergynnsamhave a fair chance ha goda utsikterblond, ljus <a fair complexion>poetiskt fagerthe fair sex det täcka könet
[feə]adverbrättvist, just, hederligtfair and square rakt, öppet, ärligt
sign [saɪn]substtecken, symbolthere is every sign that allt tyder på attbear signs of bära spår av, bära märken eftermake the sign of the cross göra korstecknetmake no sign inte ge något tecken ifrån sigskylt <street signs>, märke <warning signs>
[saɪn]verbunderteckna, skriva under (på), skriva sitt namnengagera, värva <sign a new footballer>ge tecken åt <sign sb to stop>sign for kvittera ut
[saɪn]verb (med adv. o. prep.)sign forsport. skriva på <sign for Spurs>sign offradio. sluta sändningensign onanställa <sign on workers>, engagera <sign on actors>, värva, ta anställninganmäla sig, skriva in sig
© NE Nationalencyklopedin AB