Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

warmth [wɔ:mθ]substvärme
necessity [nəˈsesɪtɪ]substnödvändighetof necessity med nödvändighetin case of necessity i nödfallnödvändig sak <food and warmth are necessities>the necessities of life livets nödtorft
2 shed [ʃed] (shed shed el. shedding)verbutgjuta <shed blood>blood will be shed blod kommer att flytashed tears fälla tårarfälla <shed leaves>, tappasprida <shed warmth>shed light on sprida ljus över, belysa
© NE Nationalencyklopedin AB