Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

warfare [ˈwɔ:feə]substantivkrig, krigföring; stridsmetoderchemical warfare kemisk krigföringkrig, krigstillstånd; kamp, stridact of warfare krigshandling
germ warfare [ˌdʒɜ:mˈwɔ:feə]substantivbakteriologisk krigföring
chemical warfare [ˌkemɪk(ə)lˈwɔ:feə]substantivkemisk krigföring
biological warfare [ˈbaɪə(ʊ)ˌlɒdʒɪk(ə)lˈwɔ:feə]substantivbiologisk krigföring
trench warfare [ˈtren(t)ʃˌwɔ:feə]substantivskyttegravskrig, ställningskrig
naval warfare [ˌneɪv(ə)lˈwɔ:feə]substantivsjökrigföring, krig[föring] till sjöss
CBW [ˌsi:bi:ˈdʌblju:]förk. för chemical and biological warfare
guerrilla war [gəˈrɪləwɔ:] och guerrilla warfare [gəˌrɪləˈwɔ:feə]substantivgerillakrig[föring]
bacteriological [bækˌtɪərɪəˈlɒdʒɪk(ə)l]adjektivbakteriologisk <bacteriological warfare>
psychological [ˌsaɪkəˈlɒdʒɪk(ə)l]adjektivpsykologisk i olika betydelser <a psychological novel, psychological moment, psychological warfare>
© NE Nationalencyklopedin AB