Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

warfare [ˈwɔ:feə]substkrig, krigföring; krigstillstånd
bacteriological [bækˌtɪərɪəˈlɒdʒɪkl]adjektivbakteriologisk <bacteriological warfare>
trench [trentʃ]substdikemil. skyttegrav, löpgravtrench warfare skyttegravskrig, ställningskrig
guerrilla [gəˈrɪlə]substguerrilla warfare gerillakrigföringgerillasoldatpl. guerrillas gerillatrupper, gerilla, gerillasoldater
© NE Nationalencyklopedin AB