Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

wandering [ˈwɒndərɪŋ]substvandringpl. wanderings vandringar, kringflackande
[ˈwɒndərɪŋ]adjektivkringvandrande, kringflackande <lead a wandering life>
wander [ˈwɒndə]verbwander el. wander about vandra omkring, ströva omkring; om t.ex. blick, hand glida, fara, <over över>his attention wandered hans tankar började vandrawander away el. wander off gå vilsewander from the subject el. wander from the point gå (komma) ifrån ämnethis mind is wandering han yrar
© NE Nationalencyklopedin AB