Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

walkover [ˈwɔ:kˌəʊvə]substsport. promenadsegersport. walkoverenkel match, enkel sak
default [dɪˈfɔ:lt]substwin by default sport. vinna en match genom walkoverdata. förinställd, förvald <default drive>
© NE Nationalencyklopedin AB