Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

waive [weɪv]transitivt verbavstå från <waive one's right>, ge upp <waive one's claim> a) lägga åt sidan, bortse från <let's waive this matter for the present> b) sätta sig över <waive formalities>, nonchalera, åsidosätta
© NE Nationalencyklopedin AB