Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

wage [weɪdʒ]substvanligen pl. wages lön, avlöning spec. veckolön för arbetareweekly wages veckolönwage bracket lönenivå, lönegruppwage demand lönekravwage dispute lönekonfliktwage drift löneglidningwage freeze lönestoppwage packet lönekuvertwage restraint löneåterhållsamhetwage talks löneförhandlingar
[weɪdʒ]verbutkämpa <wage a battle> <against, on mot>wage war föra krig
© NE Nationalencyklopedin AB