Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

wag [wæg] (-gg-)verbskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasvifta på, vifta med <the dog wagged its tail>, vifta <the dog’s tail wagged>set tongues wagging sätta fart på skvallret
[wæg]substviftning <a wag of the tail>, vippande, vaggandeskämtare
© NE Nationalencyklopedin AB