Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

volume [ˈvɒlju:m]substvolym, band, del <in five volumes>speak volumes tala sitt tydliga språkvolym, kubikinnehåll; omfångvolym, ljudstyrka
supplementary [ˌsʌplɪˈmentərɪ]adjektivtilläggs-, kompletterande, supplement- <supplementary volume>
verse [vɜ:s]substvers, poesi <prose and verse>a volume of verse en diktsamlingversrad
omnibus [ˈɒmnɪbəs]substbussomnibus book el. omnibus volume samlingsband, samlingsverk
© NE Nationalencyklopedin AB