Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

volley [ˈvɒlɪ]substsalva, skur <a volley of arrows>a volley of applause en applådåskasport. volley; volleyreturon the volley på volley
[ˈvɒlɪ]verbavlossa en salva (skur)sport. slå på volley <volley a ball>
© NE Nationalencyklopedin AB