Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vivid [ˈvɪvɪd]adjektivlivlig <a vivid imagination, a vivid impression>, levande, livfull <a vivid description, a vivid personality>; om färg äv. ljus, glad, klar
picture [ˈpɪktʃə]substantivbild, illustration; tavla, målning; porträtt <old pictures of the family>; kort, foto <take a picture of sb>TV. bild; bildruta, bildskärm <a 21-inch picture>skildring <a vivid picture of that time>, beskrivning, framställningbild, situation, läge <the political picture>do you get the picture? vard. har du bilden klar för dig?, fattar du [situationen]?put sb in the picture vard. sätta in ngn i saken, förklara situationen för ngn, informera ngnshe is out of the picture vard. hon är borta ur bildenavbildhe is the [very] picture of his father äv. han är sin far upp i dagenbe (look) the picture of health se ut som hälsan själv a) vanl. amer. film <äv. motion picture> b)åld.the pictures biogo to the pictures gå på biothe girl looks (is) a picture flickan är vacker som en tavla
transitivt verbavbilda, måla, framställa i bildge en bild av, skildra, beskrivaföreställa sig <ofta picture to oneself>
© NE Nationalencyklopedin AB