Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vitamin deficiency [ˌvɪtəmɪndɪˈfɪʃ(ə)nsɪ]substantivvitaminbrist
deficiency [dɪˈfɪʃ(ə)nsɪ]substantivbrist <in > <vitamin deficiency>bristfällighet, ofullkomlighet, ofullständighet
© NE Nationalencyklopedin AB