Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

visa [ˈvi:zə]substvisumentrance visa el. entry visa inresevisumexit visa utresevisum
[ˈvi:zə]verbvisera <get one’s passport visaed>
ditty [ˈdɪtɪ]substliten visa, liten sång
indicate [ˈɪndɪkeɪt]verbange, antyda, visa
reappear [ˌri:əˈpɪə]verbvisa sig igen
manifest [ˈmænɪfest]adjektivuppenbar
[ˈmænɪfest]verbmanifestera, visa, tydligt visa, röja <manifest one’s feelings>
televise [ˈtelɪvaɪz]verbsända i tv, visa i tv, televisera
2 bare [beə]verbbare one’s teeth visa tänderna
appear [əˈpɪə]verbvisa sig, framträda, uppträdakomma ut, publicerassynas, tyckas, verka
disclose [dɪsˈkləʊz]verbavslöja <disclose a secret to sb>visa, blotta
telecast [ˈtelɪkɑ:st] (telecast telecast el. telecasted telecasted)verbskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknassända i tv, visa i tv
[ˈtelɪkɑ:st]substtv-sändning
© NE Nationalencyklopedin AB