Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

violin [ˌvaɪəˈlɪn]substfiol, violin
violin bow [ˌvaɪəˈlɪnbəʊ]substfiolstråke
violin case [ˌvaɪəˈlɪnkeɪs]substfiollåda
string [strɪŋ]substsnörepiece of string snöresträng <the strings of a violin>, sena <the strings of a tennis racket>pl. strings stråkinstrument, stråkar (före subst.) stråk- <string orchestra>, sträng- <string instruments>pull the strings hålla (dra) i trådarnapull strings använda sitt inflytande, myglawithout strings vard. utan några förbehållstring of pearls pärlhalsbanda string of onions en lökflätaserie, följd <a string of events>; kedja <a string of hotels>
[strɪŋ] (strung strung)
verbstränga <string a racket, string a violin>string up el. string hänga upp på t.ex. snörebehänga <a room strung with decorations>trä upp på band, trä upp på snöre <string pearls>string together sätta ihop <string words together>snoppa, rensa <string beans>string along with vard. hålla ihop medstring together hänga ihop
tune [tju:n]substmelodi, låtcall the tune ange tonen, bestämmachange one’s tune ändra ton, stämma ner tonenthe piano is out of tune pianot är ostämtthe piano and the violin are not in tune pianot och fiolen är inte samstämdakeep in tune hålla tonensing out of tune sjunga falskt, sjunga orentbe in tune with stå i samklang medto the tune of till ett belopp av
[tju:n]verbstämma <tune a piano>radio. ställa in
[tju:n]adjektiv (med adv. o. prep.)tune inställa in radion <tune in to the BBC>tune in to another station ta in en annan stationtune upfinjustera, trimma t.ex. motorstämma, stämma instrumenten <the orchestra is tuning up>
© NE Nationalencyklopedin AB