Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vibrate [vaɪˈbreɪt]intransitivt verbvibrera, dallra; darra, skälva <vibrate with (av) anger>; skaka <the house vibrates whenever a truck passes>; spec. fys. svängaom pendel svänga, pendla
vibration [vaɪˈbreɪʃ(ə)n]substantivvibration, dallring etc.; jfr vibratependels svängning, pendlingvibration[s], vard.se vibes
© NE Nationalencyklopedin AB