Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

veterinary [ˈvetərənrɪ]adjektivveterinär- <veterinary science>veterinary surgeon veterinär
[ˈvetərənrɪ]substveterinär
vet [vet]subst (vard.kortform för veterinary, veterinary surgeon); veterinär, djurläkare
[vet] (-tt-)
verbvard. undersöka, kolla <vet a report>, kritiskt granska
© NE Nationalencyklopedin AB