Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

verdict [ˈvɜ:dɪkt]substjurys utslagverdict of acquittal friande dombring in a verdict el. return a verdict fälla utslag, avge domthe jury brought in a verdict of guilty juryns utslag lydde på skyldig
uphold [ʌpˈhəʊld] (upheld upheld)verbupprätthålla, vidmakthålla <uphold discipline>godkänna <uphold a verdict>
© NE Nationalencyklopedin AB