Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

verb [vɜ:b]substgram. verb
ripen [ˈraɪpən]verbmogna
stifle [ˈstaɪfl]verbkväva
necessitate [nəˈsesɪteɪt]verbnödvändiggöra
modernize [ˈmɒdənaɪz]verbmodernisera
collaborate [kəˈlæbəreɪt]verbsamarbeta
detest [dɪˈtest]verbavsky
neighneɪverbgnägga
ameliorate [əˈmi:ljəreɪt]verbförbättra
irrigate [ˈɪrɪgeɪt]verbkonstbevattna
© NE Nationalencyklopedin AB