Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

valve [vælv]substantivtekn. ventil, klaff äv. mus.overhead valve toppventilvalve clearance el. valve tappet clearance ventilspel[rum]anat. klaff, hjärtklaff, valvel
inlet valve [ˈɪnletvælv]substantivinloppsventil; insugningsventil
safety valve [ˈseɪftɪvælv]substantivsäkerhetsventil äv. bildl. <for för>sit on the safety valve undertrycka oppositionen
suction valve [ˈsʌkʃ(ə)nvælv]substantivsugventil, sugklaff
exhaust valve [ɪgˈzɔ:stvælv, eg-]substantivutblåsningsventil, avgasventil, avloppsventil
trombone [trɒmˈbəʊn, ˈ--]substantivtrombon, [drag]basunslide trombone dragbasunvalve trombone ventilbasun
seating [ˈsi:tɪŋ]substantiv a) placerande etc.; jfr seat b) [bords]placeringsittplatsertekn. underlag; säte <valve seating>
adjektivseating accommodation sittplatser, sittmöjligheterseating capacity, se under capacityseating room sittplatser
cut-off [ˈkʌtɒf]substantivavskärning, avbrytande; stopp; gränstekn. cylinderfyllning[sgrad]; avstängningsventil <äv. cut-off valve>pl. cut-offs avklippta byxor vanl. jeans
adjektivcut-off day sista dag för anmälningar o.d.cut-off jeans avklippta jeanscut-off point brytpunkt
flap [flæp]substantivflik <the flap of an envelope>; lock <the flap of a desk, the flap of a pocket>; klaff <the flap of a table, the flap of a valve>; flyg. äv. vingklaff; läm, luckavingslag, flaxandedask, klatsch, smällsl.get into a flap få stora skälvanflugsmälla
transitivt verbslå med <the bird flapped its wings, the fish flapped its tail>, flaxa (klippa) med; vifta med <flap a towel>klappa, slå, daska, smälla [till]; vända [med ett kast]the wind flapped the sails vinden fick seglen att slå
intransitivt verbflaxafladdra; sjö., om segel slå, levadon't flap! ingen panik!
© NE Nationalencyklopedin AB