Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

US [ˌju:ˈes]skiljetecken mellan denna ffa-group och föreg. ipa-group saknasförk. för United Statessubstthe US USA (före subst.) Förenta Staternas, USA:s, amerikansk
[ˌju:ˈes]skiljetecken mellan denna ffa-group och föreg. ipa-group saknasförk. för Uncle Sam
us [ʌs, obetonat əs, s]pronomen (objektsform av we)ossvi, oss <they are younger than us>vard.för ourshe likes us singing her to sleep hon tycker om att vi sjunger henne till sömnsvard. mig <give us a piece>
let’s [lets]= let us
between [bɪˈtwi:n]preposition och adverbemellan, mellanbetween you and me oss emellanbetween us (you etc.) tillsammans <we had £100 between us>
we [wi:, obetonat ] (objektsform us)pronomenviman <we say ʻplease’ in English>
’s= has <what’s he done?>is <it’s>skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. ref-group saknasdoes <what’s he want?>skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. ref-group saknasus <let’s see>
intrigue [ɪnˈtri:g]substintrig, intrigerande
[ɪnˈtri:g]verbintrigeraväcka intresse hos, väcka nyfikenhet hos <the news intrigued us>
unknown [ˌʌnˈnəʊn]adjektivokänd, obekant <to för, i, bland>
[ˌʌnˈnəʊn]adverbunknown to us oss ovetande, utan vår vetskap
both [bəʊθ]pronomenbåda, bäggeboth of us oss båda, både du och jag
[bəʊθ]adverbboth you and me både du och jag
proud [praʊd]adjektivstolt <of över>
[praʊd]adverbvard.do sb proud hedra ngnthe Browns did us proud familjen Brown slog verkligen på stort
© NE Nationalencyklopedin AB