Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

upsetting [ʌpˈsetɪŋ]adjektivupprörande
upset [ʌpˈset] (upset upset el. upsetting)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstjälpa, välta <upset a table>, slå omkulldon’t upset the boat! akta så att inte båten slår runt!2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskullkasta, rubba <upset sb’s plans>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasgöra upprörd <the incident upset her>; bringa ur fattningen, förarga4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasgöra illamåendethe food upset his stomach han tålde inte maten
[ˈʌpset]substfysisk el. psykisk rubbning, störninghave a stomach upset ha krångel med magensport. skräll
[ʌpˈset]adjektivkullkastadupprördbe upset el. feel upset ta illa vid sig <about av, över>be emotionally upset vara upprördi oordningmy stomach is upset min mage krånglar
© NE Nationalencyklopedin AB