Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

up-to-the-minute [ˌʌptəðəˈmɪnɪt]adjektivhelt aktuell, det senaste <up-to-the-minute news>
hang [hæŋ] (hung hungi betydelsen ’avliva genom hängning’ hanged hanged)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashänga2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashänga upp <hang a picture on the wall>hang wallpaper sätta upp tapeter, tapetserahang it! vard. jäklar också!well I’ll be hanged! det var som tusan!
[hæŋ] (hung hung)
verb (med adv. o. prep.)hang abouthang aroundgå och drivahang about a place hålla till på ett ställehang behindhålla sig bakom (efter)hang onhänga på, bero påhänga (hålla) fast, hänga (hålla) sig fast <to vid, i>hang on a minute! el. hang on! vard. ett ögonblick!hang upfördröja <the work was hung up by the strike>tele. lägga på luren
[hæŋ]substfall <the hang of a gown>vard.get the hang of komma underfund med, få grepp påvard.I don’t give a hang el. I don’t care a hang det bryr jag mig inte ett dugg om
© NE Nationalencyklopedin AB