Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

until [ənˈtɪl]prepositiontill, tillsuntil then till dess, dittillsnot until inte förrän, först
[ənˈtɪl]konjunktiontill, tills, till dess att
further [ˈfɜ:ðə]adjektiv (komparativ av far)bortre, avlägsnare, längre bortytterligarefurther education vidareutbildning, fortbildninguntil further notice tills vidare
[ˈfɜ:ðə]adverb (komparativ av far)längre, längre bortfurther on längre framtake sth further föra ngt vidarewish sb further vard. önska ngn dit pepparn växervidare, ytterligare
[ˈfɜ:ðə]verbfrämja, gynna
then [ðen]adverb, på den tidensedan, there and then på fläcken, genastalltså <the journey, then, could begin>; , i så fall <then it is no use>
[ðen]substbefore then innan dess, dessförinnan, förutby then vid det laget, , till dess <by then I shall be back>since then sedan dessuntil then el. till then till dess
[ðen]adjektivdåvarande <the then prime minister>
© NE Nationalencyklopedin AB