Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

university [ˌju:nɪˈvɜ:sətɪ]substantivuniversitet, högskolauniversity education akademisk [ut]bildninguniversity extension courses, se under extensionbe at [the] university el. go to [the] university gå på (studera vid) universitetet
state university [ˈsteɪtˌju:nɪˈvɜ:sətɪ]substantivdelstatsuniversitet i USA
residential university [ˌrezɪdenʃ(ə)lju:nɪˈvɜ:sətɪ]substantivung. universitet där studenterna bor på college
Open University [ˈəʊp(ə)nˌju:nɪˈvɜ:sətɪ] (förk.OU)substantivthe Open University det öppna universitetet universitetsform utan formella inträdeskrav, i vilken undervisning sker genom korrespondenskurser, föreläsningar i radio el. tv m.m.
university college [ju:nɪˌvɜ:sətɪˈkɒlɪdʒ]substantivung. universitetsfilial, högskolefilial; amer. college [med anknytning till universitet] utbildningsanstalt för Bachelor's degree
Univ.förk. för University
OU [ˌəʊˈjʊ:]förk. för the Open University; Oxford University
CUförk. för Cambridge University
uni [ˈju:nɪ]substantivvard.se university
Stanford [ˈstænfəd]substantivStanford University i Kalifornien USA
© NE Nationalencyklopedin AB